Informace o nákupu

Nemovitosti v Egyptě mohou kupovat občané i společnosti z ČR bez omezení. 

Nabízíme k prodeji apartmánové byty či vily nacházející se výhradně v luxusních obytných resortech vybavených minimálně bazény, jež jsou určeny převážně pro evropskou klientelu. Řada resortů disponuje i privátními plážemi. Prodáváme výhradně projekty, kde kupující nabývá i spoluvlastnické právo k pozemku, na kterém resort stojí. Proto i v cenících k jednotlivým resortům je plocha bytu uváděna i s podílem na pozemku a společných prostorech, tento podíl představuje cca 30 % z plochy bytu uvedené v ceníku.

Před zahájením prodeje prověřujeme developera i projekt resortu (vlastnictví pozemků, stavební povolení atp.) a dbáme na to, aby výstavba těchto resortu byla kompletně finančně zajištěna ze strany developera až do okamžiku, kdy jsou apartmány a vily připraveny k předání kupujícím (dokončení není financováno ze záloh kupujících). 

Pro naše klienty zajištujeme veškeré záležitosti spojené s procesem výběru a koupě nemovitosti. V případě zájmu klienta zajištujeme sjednání smlouvy s agenturou, která se postará o komerční pronájem nemovitosti turistům (zpravidla za provizi ve výši 20 % z výnosu pronájmu). Klademe důraz na to, aby byl klient o všem podrobně a spolehlivě informován.

 

Proces koupě nemovitosti 

Nákup nemovitosti v Hurghadě by se dal velmi dobře shrnout do 5 následujících kroků:

– Předvýběr a získání informací

– Podpis smlouvy o realitním zprostředkování

– Prohlídka nemovitostí v Hurghadě

– Zvážení nabídek a rozhodnutí o koupi nemovitosti

– Rezervace, podpis kupní smlouvy

Po výběru nemovitosti na našich stránkách Vám k dané nemovitosti poskytneme bližší informace, vysvětlíme vám postup při nákupu nemovitosti a výhod, které můžete získat.

Následně s naší společností podepíšete smlouvu o realitním zprostředkování. Při té příležitosti domluvíme i termín vaší prohlídky nemovitostí v Hurghadě.

Po příletu do Hurghady se s Vámi zkontaktuje náš zástupce a v domluvené dny vás provede resorty, ve kterých byste měli zájem si pořídit apartmán či vilu a zodpoví vaše další dotazy.

Doporučujeme následně v klidu zvážit, kterou nemovitost vybrat a jaký časový plán úhrady kupní ceny zvolit (každý resort má individuální podmínky), následně již můžete informovat našeho zástupce. V případě, že jste se rozhodli nekupit žádnou z námi nabízených nemovitostí, sdělte prosím i tuto informaci našemu zástupci, nejste povinni nám hradit žádné náklady. 

Koupi vybrané nemovitost (apartmán, vila) je nutné nejprve zarezervovat vyplněním rezervační objednávky, což provádí naše pobočka v Egyptě a zaplacením rezervační zálohy (započítává se na kupní cenu), dokud není rezervační záloha zaplacena, není rezervace pro developera závazná. 

Poté již lze přistoupit k prostudování a podpisu kupních smluv. Smlouvy jsou standardně zpracovávány dvojjazyčně v arabštině a angličtině, za poplatek je možné zařídit i český překlad. Do jednoho měsíce je pak nutné podepsat kupní smlouvu (lze učinit i z ČR, smlouva se následně zašle prostřednictvím DHL do Egypta) a zaplatit resortem požadovanou minimální úhradu části kupní ceny, tzv. downpayment. 

Podpis kupní smlouvy přímo lze provést přímo na místě v Hurghadě, nebo lze podepsané smlouvy ve více vyhotoveních zaslat přes DHL přímo do Egypta, podpis na smlouvách nevyžaduje notářské ověření. Je samozřejmě možné uhradit i celou kupní cenu a využít tak slevu z kupní ceny, kterou většina resortů nabízí. Poté, co developer obdrží požadovanou minimální úhradu části kupní ceny (downpayment), případně celou kupní cenu – v případě uhradí celé kupní ceny do 1 měsíce od rezervace a využití slevy z kupní ceny, zašle developer kupujícímu přes DHL na jeho adresu oběma stranami podepsané vyhotovení kupní smlouvy. 

V případě nákupu nemovitosti na splátky (úvěr poskytuje přímo developer) následně provádí kupující pravidelné platby jednou za 3 měsíce až do úplného splacení kupní ceny. 

Kupní cena je hrazena dle podmínek resortu a vaší volby v následujících měnách: EUR, americký dolar, britská libra, egyptská libra. V případě, že si pořizujete nemovitost v resortu, který je ve výstavbě a developer by nedodržel termín předání nemovitosti, je povinen vám uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové kupní ceny za měsíc prodlení s předáním.

Prokazování vlastnictví, registrace smlouvy 

V Egyptě plně dostačuje pro prokázání vlastnictví předložení podepsané kupní smlouvy, kterou jste uzavřeli s developerem. Je však možné pro posílení právní jistoty provést i registraci kupní smlouvy u soudu v Hurghadě. K tomu je ale nutné osobně udělit plnou moc advokátovi v Hurghadě, který takovou registraci kupní smlouvy zajistí. Tato služba stojí cca 500 €. Registrace smlouvy zabere přibližně 2–3 měsíce a poté obdržíte vyhotovení smlouvy s vyznačenými potvrzeními o registraci. 

Také je pak možné provést registraci vlastnictví v jednotném státním registru nemovitostí v Egyptě, které provádějí státní orgány v Káhiře. K tomu je opět nutné podepsat plnou moc advokátovi, aby uvedenou záležitost vyřídil. Cena je však vyšší (až cca 3 % z kupní ceny) a vyřízení zabere cca 5 měsíců, ve výsledku obdržíte kupní smlouvu s vyznačenými registracemi (razítka mají zelenou barvu, a proto je někdy nazývána jako Green Contract, zelená smlouva). Toto je však vhodné, pokud byste v budoucnu uvažovali o prodeji nemovitosti, aby další kupující měl jistotu, že právě Vy jste vlastníkem předmětné nemovitosti. Pro prokázání vlastnictví a běžné užívání nemovitosti však stačí klasické vyhotovení kupní smlouvy, kterou obdržíte od developera.

Daně

Při pořízení nemovitosti neplatíte daň z převodu nemovitosti, hradí se pouze daň z nemovitosti ročně ve výši několika desítek EUR. 

V případě komerčního pronájmu nemovitosti taktéž není třeba hradit daň z příjmů.

Provize

Kupující neplatí žádnou provizi.

× Máte dotaz?