Zdravotnické služby

Základní informace

V Hurghadě se nachází řada nemocnic a dalších lékařských zařízení, které poskytují zdravotní péči na úrovni srovnatelné s evropskou, pracují zde buď přímo lékaři z Evropy nebo lékaři, kteří v Evropě vystudovali. Před návštěvou lékaře je vhodné se domluvit s asistenční službou Vaší pojišťovny, u které máte sjednáno cestovní pojištění.

Jako nejlepší nemocnice a kliniky jsou dlouhodobě hodnoceny:

El Gouna Hospitalhttp://www.elgounahospital.com.eg/

El Salam Hospitalhttp://www.elsalamhospital.com/

Life Care Clinichttp://lifecare-group.net/Default.aspx

 

Mezi další zdravotnická zařízení patří:

AMC Hospitalhttps://www.amc-redsea.com/

Nile Hospital – https://www.nilehospital.com/en/

The Egyptian Hospitalhttp://egyptianhospital.org/en/

Al Haya Hospital Hurghada, Hurghada Medical Center a další.

 

Linka první pomoci: 123

Turistická policie: 126 (nebo +20 25310855)

Zdravotní pojištění

Pojištění v rámci českého systému veřejného zdravotního pojištění se nevztahuje na poskytnutí bezplatných zdravotnických služeb v Egyptě. Jako účastník českého systému veřejného zdravotního pojištění máte ze zákona nárok na tzv. dodatečnou refundaci nákladů, kterou jste vynaložili na neodkladnou zdravotní péči v zahraničí, a to do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území ČR (bližší informace zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/narok-na-refundaci-zdravotni-pece-zaplacene-v-zahranici ).  

Byť tedy máte kartičku české zdravotní pojišťovny, v Egyptě ji nevyužijete a po poskytnutí lékařské péče v egyptské nemocnici byste nejprve museli zaplatit požadovanou částku a až následně se můžete obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu s žádostí o proplacení (bude nutné přiložit fakturu a další dokumentaci), o takové žádosti je pak vedeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že český byrokratický aparát je poměrně neakceschopný, puntičkářský a pomalý, si tak každý dovede představit, že proces refundace peněz od zdravotní pojišťovny může být velmi komplikovaný a stát Vás nemálo času, energie a nervů. Z tohoto důvodu doporučujeme si sjednat tzv. komerční cestovní pojištění, které vyjde na velmi nízké částky. Solidní komerční pojišťovna Vám vystaví doklady o sjednání pojištění (kartička, potvrzení atp.), na jejichž základě Vám bude poskytnuta lékařská péče bez nutnosti úhrady (případně hradíte jen drobné zákroky, které Vám následně proplatí), zároveň Vám taková pojišťovna proplatí i hovor na asistenční linku. Vše ostatní si komerční pojišťovna vyřídí sama za Vás (komunikace s nemocnicí, předání dokladů, refundace od české zdravotní pojišťovny atd.). Na komerční pojišťovně si však vyžádejte přesné pokyny, jak v případě nutnosti vyhledat lékařskou péči postupovat (kdy volat asistenční službu pojišťovny, jaký doklad předložit, co a jak požadovat atd.)

Většina bank dnes nabízí cestovní pojištění k platebním kartám (jeho součástí je i pojištění léčebných výloh a asistenční služby, a které se většinou vztahuje i na rodinné příslušníky), přičemž ceny takového pojištění se pohybují okolo 50100 měsíčně. Délka jednotlivého výjezdu z ČR však nesmí přesáhnout 90 dní, tyto výjezdy ale můžete neomezeně opakovat po celý rok. Alternativně je možné si sjednat takové celoroční pojištění pro neomezený počet maximálně 90 denních výjezdů přímo u pojišťovny za cenu okolo 1000 Kč (např. AXA „Standard na rok – Více cest“: https://www.axa-assistance.cz/celorocni-cestovni-pojisteni/ ).

V případě, že byste chtěli v Egyptě pobývat více než 90 dní bez přestávky na návrat do ČR, pohybuje se cena cestovního pojištění (vč. pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb) na dobu 6 měsíců nepřetržitého pobytu v Egyptě okolo částky 4.000 Kč.

Pokud plánujete v Egyptě pobývat nepřetržitě déle než 6 měsíců, jste oprávněni požádat o vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění, je však třeba si sjednat zdravotní pojištění v Egyptě (bližší podmínky zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/dlouhodoby-pobyt-v-zahranici ).

Lékárny

Na lékárnu narazíte prakticky na každé větší ulici, ve většině lékáren se domluvíte anglicky. Pokud se anglicky nedomluvíte, doporučujeme si předem zjisti název léku, který potřebujete koupit, případně si sebou vzít krabičku nebo leták od léku, který užíváte.

× Máte dotaz?